Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HAVAİ FİŞEK SATILMASI VE KULLANIL
 
 
HAVAİ FİŞEK SATIŞI VE KULLANILMASI
 
       İlimizde düğün, sünnet gibi eğlence ve şenliklerde “havai fişek” olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği kullanılmaktadır.
       Ancak bunların; kurallara uyulmadan,  gerekli tedbirler alınmadan, kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde kullanılması, bazı istenmeyen üzücü gelişmelere, kazalara, hatta insan sağlığını tehlikeye atan olaylara sebep olup, çevreyi de rahatsız etmektedir.
       Bundan hareketle havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği satışı ve kullanımı için Valiliğimizden izin alınması gerekmektedir.
      Havai fişek satma izni, yalnızca üreticileri ile Satış İzin Belgesi bulunanlara                    (av bayilerine) verilmektedir. Bu hükme aykırı olarak işyerinde havai fişek bulunduranların bu maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri ya da izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri gerekmektedir.
       Havai fişek kullanımı için Mülki İdare Amirliğinden izin almış 18 yaşından büyük kişilere satış yapılabilmektedir.
       Havai Fişek kullanma izninin alınabilmesi için, başvuru dilekçesine; Kullanılacak havai fişeğin cinsi ve miktarı, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, kullanacak kişiler, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini ve ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği noter tasdikli taahhütnamenin eklenmesi zorunludur.
       Havai fişek ateşleme işi de, ancak A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olan ateşleyiciler tarafından yapılabilmektedir. Belgesi olmayan kişiler tarafından havai fişek atımı yapılamaz.
       Havai fişeğin izinsiz atımını yapan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun  32. ve 36. Maddelerine göre idare para cezası uygulanmaktadır. Olayın niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği adli soruşturma da açılabilmektedir.
       Halkımızın özel günlerde gerçekleştirecekleri havai fişek atımı için Valililiğimizden izin alınması ve bunu A Sınıfı Ateşleyici Belgesi olan ehil kişiye yaptırmaları, kendilerinin ve çevrelerinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliği açısından çok önemli olup, bunlara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
 
      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS