Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İHALE İLANI
 
MÜBADELEYE DAVET
NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü tamamlamış 3 (Üç) adet Ford Connect Kamyonet, 1 (Bir) adet 35.9 Iveco Kapalı Kasa Kamyonet, 4 (Dört) adet Fiat Linea Otomobil, 1(Bir) adet Peugeot Partner Kamyonet ile 1 (Bir) adet Renault Megane Otomobil, 667 kalem hurda malzeme ile 3 kalem ihtiyaç fazlası malzeme ,4645 Sayılı Kanunun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik uyarınca 1 adet 2017 model 2.0L TCDİ 180PS Ford Mondeo marka Titanium donanım seviyeli İnci Siyah renk araç ile mübadele edilecektir.
 İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 15/12/2017 tarihi saat 14.30’a kadar mübadele dokümanında belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim
 
 
 
    1-İdarenin
 
    a) Adresi
: Niğde  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Bulvarı. No:28 NİĞDE
    b) Telefon ve faks numarası
: 0 388 2324000   – Faks : 0 388 2324027
    c) Elektronik posta adresi
:nigde@egm.gov.tr
 
    2-Mübadele konusu malın
 
a)      Niteliği, türü, miktarı ve
tahmini bedeli
: Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 10 muhtelif araç (HEK)  ile 667 kalem hurda ve 3 kalem ihtiyaç fazlası malzeme 180.000,00(Yüzseksenbin) TL
b)      Teslim Etme ve Teslim
Alma yeri
: 1) Mübadelede karşılığında alınacak olan 1 adet 2017 model 2.0L TCDİ 180PS Ford Mondeo marka Titanium donanım seviyeli İnci Siyah renk araç Nar Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bulunan Niğde Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
 2) Muhtelif 10 araç (HEK) ve 667 kalem hurda ve 3 kalem ihtiyaç fazlası malzemeler Nar Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinden teslim alınacaktır.
c)      Alınacak Mal/Malzemenin Teknik özellikleri ve Tahmini bedeli
 : 1 adet 2017 model 2.0L TCDİ 180PS Ford Mondeo marka Titanium donanım seviyeli İnci Siyah renk sıfır (0) Km. araç.
263.999.93(İkiyüzatmışüçbindokuzyüzdoksandokuzliradoksanüçkuruş)TL
    d) Teslim Etme Tarihi
 
    e) Teslim Alma Tarihi
 
 
 
: Mübadele karşılığı alınacak olan Mal ve Malzeme mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra (90) gün içinde teslim edilecektir.
: Mübadelesi yapılan hurda malzemelerin, mübadele karşılığı olan Malın teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 
     3-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
: Niğde Emniyet Müdürlüğü Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Bulvarı No:28    NİĞDE (Ana Bina 1. Kat Akıllı Sınıf)
b) Tarihi ve saati
: 15/12/2017 günü Saat : 14.30
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
 
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
f) Adli sicil kaydı
 
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Sok. No:28 NİĞDE adresinde görülebilir ve Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL yatırılarak, idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler en geç 15/12/2017 günü Saat 14.30’a kadar Niğde Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine teslim edilmelidir.
8- Mübadele işlemi, isteklilerin yazılı teklifi mübadele komisyonu önünde açılmasına müteakip olarak peylerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- İstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden (5.400,00-BeşbindörtyüzTL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Yüklenici ile sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Mübadele işinin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
12- Mübadelesi yapılacak olan araç, hurda ve ihtiyaç fazlası malzeme, mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00 -12:00 ile13:30-16:00 saatleri arasında Madde-2/b-2 de belirtilen yerlerde görülebilir.
 
 
MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE MALZEMELERİN LİSTESİ
 
S.NO
TAŞITIN
 
MODELİ
PLAKA
MARKASI
SİLİNDİR HACİMİ Cm³
MOTOR GÜCÜ
KM'si
DURUMU
 
1
2009
51 A 0005
Ford Connect K210S 1.8 TDCİ
1753 Cm³
75 Kw
355155
HEK
 
2
2009
51 A 0020
Ford Connect K210S 1.8 TDCİ
1753 Cm³
76 Kw
353250
HEK
 
3
2009
51 A 0022
Ford Connect K210S 1.8 TDCİ
1753 Cm³
77 Kw
261112
HEK
 
4
2009
51 A 0038
Renault Megan II
1598 Cm³
110Kw
258528
HEK
 
5
2011
51 A 0046
Fiat Linea 1,6 Multijet
1596 Cm³
77 Kw
357496
HEK
 
6
2011
51 A 0048
Fiat Linea 1,6 Multijet
1596 Cm³
77 Kw
291591
HEK
 
7
2002
51 A 0077
Pegaut Partner
1868 Cm³
71 BG
200274
HEK
 
8
2004
51 A 0089
Iveco 35.9K (Kamyonet)
2895 Cm³
81 BG
105256
HEK
 
9
2011
51 A 0157
Fiat Linea 1,6 Multijet
1596 Cm³
77 Kw
248823
HEK
 
10
2011
51 A 0166
Fiat Linea 1,6 Multijet
1596 Cm³
77 Kw
353387
HEK
 
11
İhtiyaç Fazlası Malzeme (2 adet Ehliyet Kesme- 1adet Laminatör)
3 Kalem
---- 
Faal
 
12
Hurda Malzeme
667 Kalem
 ----
Hurda
 
 13
Hurda Alüminyum (Plaka)  
500Kg 
 ----
Hurda 
 
 
 
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS