Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2521 SAYILI KANUN
 
06/01/2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36’ıncı ve 40’ıncı maddelerinde 15/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanununun 12’ inci maddesinde yapılan değişiklikle;
 
 “7’inci ve 8’inci maddelerinde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat veya satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara beş bin Türk lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”
 
 “Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.”
 
Aynı Kanun’ un 13’üncü maddesinde yapılan değişiklikle;
 
 “ Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişiye her tüfek için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.”
 
 “Ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü getirilmiştir.
 
Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla yeni uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS