Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
MÜBADELEYE DAVET
NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü tamamlamış 5 (Beş) Panelvan, 1 (Bir) adet Münibüs, 3 (Üç) adet motosiklet ve 8 (Sekiz) adet binek otomobil olmak üzere, toplam (17) adet taşıt ile 97 kalem hurda malzemeden 4645 Sayılı Kanunun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik uyarınca aşağıda özellikleri yazılı;
 
 
 
 
 
 
1
1 adet 2016 veya üstü model Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 150 PS HIGHLINE DSG marka (Araç rengi indiyum grisi,döşeme rengi Titanyum siyah, sürücü diz hava yastığı, arka yan hava yastıkları, kış paketi 2 (ısıtmalı ön koltuklar ve arka dış koltuklar) 19” verona aluminyum alaşım jantlar, panaromik cam tavan, R-line “Exterior”,Volkswagen R, “Area View” araç çevre görüş sistemi ve park sensörleri, arka camda elektrikli ve arka yan camlarda manuel perdeler, Front assist ve şehir içi acil fren desteği, Bagaj ağı, Lastik basınç ölçme sistemi, Dynaudio Confidence, 16 kanal amplifikatör, 10+1 hoparlör, 700 W ses çıkışı 230-V soket özelliklerinde olacak ) araç
2
32 Adet 195/65R15 95H XL Yazlık Lastik( Lassa Marka)
3
32 Adet 195/65R15 95H XL Kışlık Lastik( Lassa Marka)
4
18 Adet 195/60R15 88V Yazlık Lastik(Lassa Marka)
5
18 Adet 195/60R15 88H Kışlık Lastik(Lassa Marka)
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplamda 1 Adet 2016 veya üst modeli Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 150 PS HIGHLINE DSG marka araç ile  100 Adet Yazlık/Kışlık Oto Lastiği  ile mübadele edilecektir.
 
    1-İdarenin
 
    a) Adresi
: Niğde  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Bulvarı. No:28 NİĞDE
    b) Telefon ve faks numarası
: 0 388 232400   – Faks : 0 388 2324027
    c) Elektronik posta adresi
:nigde@egm.gov.tr
    2-Mübadele konusu malın
 
a)      Niteliği, türü, miktarı ve
tahmini bedeli
: Ekonomik ömrünü tamamlamış, bulunan 17 muhtelif araç ile 97 Kalem Hurda malzeme 193.200,00(yüzdoksanüçbinikiyüz) TL
b)      Teslim Etme ve Teslim
          Alma yeri
:1) Mübadelede teklif edilen 1 Adet 2016 veya üst modeli Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 150 PS HIGHLINE DSG araç ile Yazlık Kışlık Oto  Lastikler Nar Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bulunan Niğde Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
 2) Muhtelif 17 araç ve 97 kalem hurda malzemeler Nar Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün bahçesinden hali hazır durumu ile teslim alınacaktır.
c)      Alınacak Mal/Malzemenin Teknik özellikleri ve Tahmini bedeli
 : Araç 2016 veya üstü model Yazlık/Kışlık Lastikler 2017
 
 
 
 
 
1
1 adet 2016 veya üstü model Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 150 PS HIGHLINE DSG marka (Araç rengi indiyum grisi,döşeme rengi Titanyum siyah, sürücü diz hava yastığı, arka yan hava yastıkları, kış paketi 2 (ısıtmalı ön koltuklar ve arka dış koltuklar) 19” verona aluminyum alaşım jantlar, panaromik cam tavan, R-line “Exterior”,Volkswagen R, “Area View” araç çevre görüş sistemi ve park sensörleri, arka camda elektrikli ve arka yan camlarda manuel perdeler, Front assist ve şehir içi acil fren desteği, Bagaj ağı, Lastik basınç ölçme sistemi, Dynaudio Confidence, 16 kanal amplifikatör, 10+1 hoparlör, 700 W ses çıkışı 230-V soket özelliklerinde olacak ) araç
2
32 Adet 195/65R15 95H XL Yazlık Lastik( Lassa Marka)
3
32 Adet 195/65R15 95H XL Kışlık Lastik( Lassa Marka)
4
18 Adet 195/60R15 88V Yazlık Lastik(Lassa Marka)
5
18 Adet 195/60R15 88H Kışlık Lastik(Lassa Marka)
 
193.200,00(yüzdoksanüçbinikiyüz) TL
    d) Teslim Etme Tarihi
 
    e) Teslim Alma Tarihi
: Mübadele karşılığı alınacak olan Mal ve Malzeme mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra (30) gün içinde teslim edilecektir.
: Mübadelesi yapılan hurda malzemelerin, mübadele karşılığı olan Malın teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 
     3-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
: Niğde Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu Esenbey Mah. Ayhan Şahenk  Bulvarı No:28 NİĞDE
b) Tarihi ve saati
: 28/07/2017 günü Saat : 10.00
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
f) Adli sicil kaydı
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Sok. No:28 NİĞDE adresinde görülebilir ve Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL yatırılarak, idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler en geç 28/07/2017 günü Saat 10.00’a kadar Niğde Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine verilmelidir.
8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde yazılı tekliflerine müteakip olarak peylerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12- Mübadelesi yapılacak olan hurda malzeme mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00 -12:00 ile13:30-16:00 saatleri arasında Madde-2/b-2 de belirtilen yerlerde görülebilir.
13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare herhangi bir gerekçe göstermeden mübadeleyi iptal edebilir.
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS