Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ruhsat_islem

Giriş
RUHSAT.jpg
 
 
 
SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU ŞUBEMİZDEN TEMİN EDİLEREK DOLDURULACAK VE İMZALANACAKTIR.
 
 
·        SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER
 
·        SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
 
·        2016 YILI HARÇ ÜCRETLERİ
 
·        SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
 
·        RUHSATI YENİLENECEK VEYA DEVİR ALINACAK SİLAH, TAŞIMA RUHSATLI BİR SİLAH İSE
 
·        YİVLİ AV TÜFEGİ BULUNDURMA RUHSATI (MD.47)​
 
·        MESLEK MENSUBU TAŞIMA RUHSATLARI
 
·        KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI
 
·        EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI
 
·        CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA RUHSATI (7A)
 
·        CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA RUHSATI (7B)
 
·        YİVLİ AV TÜFEGİ TAŞIMA RUHSATI (MD.47)
 
·        YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI
 
·         SIKÇA SORULAN SORULAR
 
 
 
 
 
 
 
                                                 SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER
 
 1. 21 yaşını bitirmemiş olmak,
 2. Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,
 3. Ateşli silahla veya 6136 sayılı kanunda yazılı kesici delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü bulunmak,
 4. Ruhsatlı silahıyla suç islemek veya ruhsatlı silahının muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi  başkaları tarafından bir suç islenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olmak,
 5. Meskûn mahalde silah atmak veya silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşımak,
 6. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak, yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırmak veya Devletin şahsiyetine karsı islenen suçlardan birinden hüküm giymiş olmak,
 7. Aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak,
 8. Uyuşturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,
 9. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,
 10. Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak.
***Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili olarak suç kaydı sonradan kişinin sicilinden silinmiş olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmış olsa bile silah ruhsatı almaya ENGELDIR.
***Detaylı bilgi için 6136 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğin 16. maddesine bakiniz.
 
 
 
 
 
                                          SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
 
 
 Silah Ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 Yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
Müracaat esnasında getirilen evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.
 
 
 
BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
   1.Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
   2.Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
   3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz gereklidir.
   4. Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.
   5. Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.
   6. Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır. 
   7. Silahı temin ettiğiniz tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatmadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
   8.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 

                                                TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
              1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
              2. Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha hiçbir silah ruhsatı alamazsınız.(Yönetmelik Md.16.i) 
             3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi ya da ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
            4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
            5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
            6. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
            7.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
 

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

           1. Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.
           2. Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adımıza ruhsat verilmez.
          3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
          4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
          5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
          6. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
         7.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

           1. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
           2. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
           3. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.​
           4.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 YILI HARÇ ÜCRETLERİ
 
 
   RUHSAT TÜRÜ
SÜRESİ
HARÇ ÜCRETİ
 
Bulundurma
5 Yıl
1.470,99 TL
Taşıma
5 Yıl
4.596,50 TL
Meslek mensubu taşıma
5 Yıl
4.596,50 TL
Yivli av tüfeği ruhsatnamesi
5 Yıl
4.596,50 TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi
5 Yıl
     35,70 TL
 
 
* Harç ücretleri her yıl ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.​
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESKENDE SİLAH BULUNDURMA
 
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Merkez ve Bor, Çamardı, Ulukışla, Çiftlik ve Altunhisar İlçelerinden Polis bölgesinde ikamet edenler aşağıda yazılı belgelerle Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir.
 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
6- Silah ruhsat müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
7- 5 yıllık silah Bulundurma harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek,
8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
9-Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge  
İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA; 
1-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi (Fotokopi Noterden tasdikli olacak ya da aslı ile beraber getirilecek.)
2-Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
3-İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı (Karar metninde şirketin adresi, şirkette kimin silah bulundurmasına muvafakat verildiği ve ruhsatın bulundurma ruhsatı olacağı açıkça belirtilmiş olacak.)
 
RUHSATI YENİLENECEK VEYA DEVİR ALINACAK SİLAH, TAŞIMA RUHSATLI BİR SİLAH İSE, 
1- Silah taşıma ruhsatı almaya esas teşkil eden görev nedeniyle taşıma ruhsatı almış olanlar (Müfettiş, Genel Müdür, Büyükelçi vb.) bağlı bulundukları kurumdan görevden ayrıldıkları ya da emekli olduklarını gösterir belge getirmelidir.
2- Şahıs ise; Daha önceki ruhsatı taşıma olup da bulundurma olarak yeniletmek isteyen, iş veya meslek sahipleri, (müteahhitler, sürü sahipleri, kuyumcular vb.) silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı. (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair)
3- Şirket İse; şirket ortakları, silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair) ile şirketteki görevinin devam edip etmediğine dair ticaret sicil Müdürlüğü yazısı getirmelidir.​ 
​​ 
İşyeri (müracaatçının iş adresi) merkezde ve Bor, Çamardı, Ulukışla, Çiftlik ve Altunhisar İlçelerinden Polis bölgesinde bulunanlar aşağıda yazılı belgelerle Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde işyeri bulunanlar ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir.
 
1.      1- Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.  Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.
2.       
3.      2- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
4.       
5.      3- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet
6.       
7.      Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
8.       
9.      4- 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
10.   
11.  5- Bulundurma harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek. 
12.   Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz.)
13.   
14.  6- Devir müracaatlarında, hem devir eden hem de devir alan kimseler, talepleri ile ilgili dilekçe yazacaklardır.
 
7- Silah ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
15.   
16.  8- Devir işlemlerinde, devir eden şahsın silah ruhsatları iptal edilerek emanete alınmış ise emanete alındığına dair teslim tutanağı getirilecek)
17.   
18.  9- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi (Fotokopi Noterden tasdikli olacak ya da aslı ile beraber getirilecek.)
19.   
20.  10- Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
21.  İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise, yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı
22.   
23.  11- Karar metninde şirketin adresi, şirkette kimin silah bulundurmasına muvafakat verildiği ve ruhsatın bulundurma ruhsatı olacağı açıkça belirtilmiş olacak.)
24.   
25.  12- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge 
 NOT: İşyerlerine Silah Bulundurma Ruhsatı düzenlenirken İşyeri adresi esas alınacaktır.
 
 
YİVLİ AV TÜFEGİ (MD.47)​
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) polis bölgesinde ise, aşağıda yazılı belgelerle Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise, Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir. 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
6- Yivli Tüfek ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı tüfekler, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni yivli tüfek alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
7- Silah Taşıma/Bulundurma ruhsatı harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek.
8- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge ​
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI TALEP EDİLİYOR İSE 
1- Yukarıda sayılan belgelere ilaveten Avcılık Belgesi MENSUBU ME
 
                                                MESLEK MENSUBU TAŞIMA RUHSATLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 >> Eski Belediye Başkanı-İl Genel Meclis Üyesi İle Eski Köy Ve Mahalle Muhtarları
 
 
                                                      KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)
1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı Üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara süresiz silah taşma ruhsatı düzenlenir.
2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilere, Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere, ( Polis, Gümrük Muhafaza amir ve memuru, Orman Muhafaza memuru ve Emniyet Bekçileri), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların Başkanları ile Müsteşar Yrd. Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine, Devlet Denetleme Kurulu ve Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile KİT lerde asli görevleri ve kadroları TEFTİŞ VE DENETİM olan kamu görevlileri ile Sayıştay, Başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcısı, Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yrd. Başkonsolos, Başkonsolos Yrd. Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen dışişleri bakanlığı kadrosunda çalışanlara, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında çalışan; (GİH, TEK.YRD., İŞÇİ. vb.) İçişleri Bakanlığı Merkez Kadrolarında görevli Genel Müdür Yrd. Başkanlar ve Daire Başkanlarına Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.
 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4- Görev Belgesi (mühürlü, açık kimlik dökümlü, müracaat tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olacak-Emniyet Teşkilatı Personelinden istenmemektedir.)
5- Silah varsa tespit için getirilecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası ile birlikte getirilecek. Ayrıca; yenileme veya devir işlemleri için, Kanundan dolayı silah taşımaya yetkisi olmayanlar, Yol belgesi düzenlendikten sonra silahlarını getireceklerdir.
6- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
7- Köy ve Mahalle Muhtarları ( seçimle gelmek şartıyla), 1721. Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Silah kullanmaya yetkili kılınan Cezaevi 1. ve 2. Müdürlerine, İnfaz Koruma Başmemurları ile Memurlarına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca Atanan İcra Müdürleri ile İcra Müdür Yrd. ve Bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1. Mad. istinaden bu görevi ifa eden kişilere, KİT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarına, Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müd. Yardımcıları ve Şube Şeflerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Belediye Baykanları ile İl Genel Meclis Üyelerine, (seçimle gelme şartı) bu görevlerde bulunanlar, yukarıdaki belgelere ilaveten; Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.


                                             
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (10. Madde )
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Bor, Çamardı, Ulukışla, Çiftlik ve Altunhisar İlçelerinden birisi veya merkez ise Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
Aşağıdaki mesleklerden; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, İçişleri Bakanlığında Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile Emniyet kadrolarında çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine SÜRESİZ olarak Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı tanzim edilir. 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4. Ruhsat yenileme Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir.
5. Emekli Emniyet Mensupları Zati Demirbaş silahlarını, Satış senetleriyle birlikte getirecekler.
6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
7. Emekli oluş şekline; hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, 
8. Emekli kimlik kartı fotokopisi, 
9. Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu,
10. Emeklilik tarihi 6 ayı geçmiş olan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır. 
11. Süreye Ve Harca Tabii Olanlar; Emekli Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslar, Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şefleri, Özel kanunlarına göre Demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı Amir ve Memurlarının ruhsatları süreye ve harca tabiidir. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.
Yukarıda sayılan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten, Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır. 
 
                                                              CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA (7A)
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) polis bölgesinde ise, aşağıda yazılı belgelerle Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise, Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir. 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
6- Silah ruhsat müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
7- 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek,
8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
9- Can güvenliğinin hangi nedenle tehlikede olduğunu belirtiyor ise bunu gösteren belgeler ibraz edilecek.
10-Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge
                                                         
 
                                                              CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA (7B)
 
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) polis bölgesinde ise, aşağıda yazılı belgelerle Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise, Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir
 
1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)
2- Silah ruhsatı istek formu,
3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
6- Silah ruhsat müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
7- 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek,
8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
9- Şehitlik durumunu gösteren belge. Gaziler için Gazilik durumunu gösterir belge,
10- SGK’ dan (Şehitlik-Gazilikten dolayı) hangi maddeden maaş aldığına dair yazı,
11-Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    YİVLİ AV TÜFEGİ (MD.47)
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) polis bölgesinde ise, aşağıda yazılı belgelerle Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise, Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir
 
1- Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu. Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.
2- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir. 
3- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihden itibaren 6 aydır.
4- 5 Adet renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
5- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Ellerinde, parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz.)
6- Silah ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
7- Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Silah Taşıma ruhsatı harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek.
8- Avcılık Belgesi (Orman Bakanlığından alınan avcılık belgesinin aslı ve fotokopisi)
 
 
 
                                                                          YİVSİZ AV TÜFEĞİ
 
İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Merkez polis bölgesi ise aşağıda yazılı belgelerle Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma Bölgesi ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz. İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Bor, Çamardı, Altunhisar, Ulukışla ve Çiftlik İlçelerinden Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.
 
 
1 – Müdürlüğümüz Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ nden havaleli dilekçe.
2 – Maliyeden vergi borcu olmadığına dair yazı. (1.000 TL ve üzeri borcu olanlara engel)
3 – Maliye veznesine yatırılacak harç makbuzu. (2016 yılı için 29 TL)
4 – Aile hekimliği, sağlık ocağı veya devlet hastanesinden Durum Bildirir Tek Hekim Doktor Raporu.
5 – 4 adet vesikalık fotoğraf.
 
 
 
                                                                  SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1. Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim?
BULUNDURMA, KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, MESLEK MENSUBU (Kuyumcu, Müteahhit, Arıcı vb.) TAŞIMA, YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA ve BULUNDURMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz Polis bölgesinde ise Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet ediyor iseniz Niğde İl Jandarma Komutanlığına yapmanız gerekiyor.
CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz Polis bölgesi ise Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.
2. Yivsiz av tüfeği almak için nereye müracaat etmeliyim?
İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Merkez polis bölgesi ise Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma Bölgesi ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz. İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Bor, Çamardı, Altunhisar, Ulukışla ve Çiftlik İlçelerinden Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.
3. Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç mermi alabilirim?
Mermi talebiniz hususunda Silahınızın marka, çap ve seri numarasını belirterek yazacağınız dilekçeniz ile silah ruhsatını aldığınız birime müracaat ettiğiniz takdirde, 200 adet mermi alabilmeniz için size mermi satın alma belgesi tanzim edilir. Bu belge ile MKEK den ya da MKEK ile anlaşmalı bayilerden mermi satın alabilirsiniz.
4. Başka bir şahsa ait taşıma ruhsatlı silahı aldığım takdirde bu silah benim adıma da taşıma ruhsatlı olur mu ?
Böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak engel durumunuz yoksa ve silah taşıma şartlarına haiz iseniz (örneğin, kuyumcu, akaryakıt istasyonu sahibi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli v.b.) aldığınız bu silah sizin adınıza taşıma ruhsatlı olarak verilebilir. Aksi takdirde bulundurma ruhsatı alabilirsiniz.
5. Yeni bir silah almak için ne yapmam gerekiyor. Birden fazla silah alabilir miyim ?. Bir yılda en çok kaç silah alabilirim?
Yeni bir silah alabilmek için web sayfamızı inceleyip alacağınız silah türü ve ikamet adresinize göre müracaat edeceğiniz birimi belirleyip web sayfamızda belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili birime müracaat edebilirsiniz. Alacağınız silah sayısında Kanunen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
6. Silahımı hibe yoluyla başka birine devretmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Silahınızı hibe alacak kişinin ilgili birime müracaat ederek dosya açtırması gerekiyor. Karşılıklı hibe dilekçesi yazılıp, silahınızı devir alacak şahsın yapılan tahkikat ve dosya incelemesi sonucu silah ruhsatı alması uygun ise Valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden devir yapmak sizin bu silah üzerindeki sorumluluğunuzu sona erdirmez. Mutlaka işlemi yapan birim tarafından bu silahın devir alan kişi adına ruhsata bağlanması gereklidir. Elinde o silaha ait ruhsatı olmayan şahsa silahınızı teslim etmeniz kanunen suçtur.
 
7. Arkadaşıma ait silahı devir alarak adıma ruhsat almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İlgili birime müracaat ederek adınıza dosya açtırmanız gerekir. Karşılıklı hibe dilekçesi yazıp hakkınızda yapılan tahkikat ve dosya incelenmesi sonucu silah ruhsatı almanızda herhangi bir engel yok ise valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden almış olduğunuz noter devir/hibe belgesini ilgili birime götürerek dosyanıza eklettikten sonra ruhsat kartınız yazılarak bizzat tarafınıza teslim edilir.
 8. Babam vefat etti, silahı vardı. Ben bu silahı devir almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İkamet adresinize göre başvurmanız gereken birime veraset ilamı, diğer varislerin silah üzerindeki haklarından sizin lehine vazgeçtiklerine dair feragatnameyi ve babanıza ait ruhsat fotokopisi ile müracaat ederek dosya açtırmalısınız. Yapılan tahkikat ve dosya incelemesinde silah ruhsatı almanıza engel bir durum yok ise dosyanın valilikçe onaylanmasını müteakip ruhsatınızı çıkartıp o silahı teslim alabilirsiniz.
9. Silahım var ve bunu devlete hibe etmek istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım?
Ruhsatlı silahınızı Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemize şahsen müracaatınız halinde Emniyet Genel Müdürlüğü adına hibe alabiliriz. Bunun için, eğer silahınız bulundurma ruhsatlı veya taşıma süresi geçmiş ise önceden gelip yol belgesi alarak silahınızı Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemize getirmelisiniz.
10.Babam geçen ay vefat etti, Silahın kimde kalacağına karar veremedik. Şimdi hepimiz bundan kurtulmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Niğde’de ikamet ediyorsanız şubemize varislerin şahsen müracaatları veya noterden vekâlet verdikleri bir varis 9. soruda belirtildiği şekilde silahı Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize hibe edebilir veyahut da silahı alabilecek birine hibe yoluyla devredebilirsiniz.
11. Adıma kayıtlı ruhsatlı silahım var. Ruhsatımın bitmesine de üç yıl var. Bu silahımı devlete hibe etsem ve yeni bir silah almak istesem yeni silah için yeniden harç yatırmak zorunda mıyım?
Yeni alacağınız her silah için ruhsat türüne uygun harç ödemek zorundasınız.
12. Yivsiz av tüfeği alıp ava gitmek istiyorum ne yapmalıyım?
Yivsiz Av Tüfekleri İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Merkez polis bölgesi ise Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma Bölgesi ise Niğde İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz. İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Bor, Çamardı, Altunhisar, Ulukışla ve Çiftlik İlçelerinden Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.
13. Sık sık yurt dışına çıkıyorum. Yurt dışından silah satın alabilir miyim ? Eğer alabiliyorsam bu silahı yurda getirmek için ne gibi işlemler yapmam gerekir.
Yurtdışından sadece dış temsilciliklerimizde çalışan dışişleri personeli ile askeri, güvenlik ataşesi, güvenlik görevlileri bir defaya mahsus olmak üzere silah getirebilirler. İlgili işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. Bunun dışında şahısların yurtdışından silah alıp getirmesi mümkün değildir.
14. Memur olarak çalışıyorum. Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilir miyim ?
Kimlerin kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabileceği web sayfamızda açıkça belirtilmiştir. Lütfen İnternet sayfamızda bulunan taşıma bölümünü inceleyiniz.( http://www.nigde.pol.tr/Sayfalar/silah_ruhsat_islemleri.)
15. Bir harçla birden fazla silah bulundurma ya da taşıma ruhsatı alabilir miyim? İthal silahlarla yerli silahların harçları arasında fark var mı?
Her silah için ayrı harç bedeli alındığından, bir silah için ödenen harç bedeli diğer silahlar için geçerli değildir. Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlardan alınacak harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu nedenle yerli ve yabancı silahlardan alınan harç bedellerinde herhangi bir fark bulunmamaktadır.
16. Yeni bir silah aldığımızda silahımıza kaç gün içersinde ruhsat almak zorundayız?
Fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde silah ruhsatı almak zorundasınız.
17. Geçen yıl ruhsat için başvuruda bulunmuştum. İşlemlerim sürüncemede kaldı. Geldiğimde işlemlerim kaldığı yerden başlar mı ?
Silah ruhsatı için hazırladığınız evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. Herhangi bir nedenle dosyanız bir yıl içinde onaylanmaz ise bu evrakları yeniden hazırlayıp ibraz etmeniz gereklidir.
18. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve halen 6 aylık süre dolmadı ne yapmam gerekir.
Silahınızın ruhsat süresini uzatmak için 6 aylık süreyi geçirmeden ilgili birime müracaat etmelisiniz. Aksi halde ruhsatınız valilik onayı ile iptal edilecek, silahınızı devretmek zorunda kalacak ve devretmiş olduğunuz bu silaha adınıza bir daha ruhsat çıkartamayacaksınız.
19. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve tebligat tarihinden itibaren 6 aydan fazla süre geçti ne yapmalıyım? Aynı silaha ben tekrar ruhsat alabilir miyim? Ya da başka bir ruhsatlı silah alabilir miyim?
Ruhsatınız ruhsatı veren birim tarafından valilik onayı alınarak iptal edilerek silahınız ilgili birimce geçici olarak teslim alınacaktır. Söz konusu silahınızı ruhsat almasında sakınca bulunmayan birine hibe yoluyla devredebilir ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize(Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü) hibe edebilirsiniz. Ruhsatı iptal edilerek devir için emanete alınan silah hiçbir şekilde aynı şahıs adına ruhsata bağlanmaz. Başka bir silah alıp ruhsat çıkarabilirsiniz.
20. Taşıma ruhsatlı silahımı her yerde ve her zaman taşıyabilir miyim ?
Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
 
21. Bir ay kadar önce silah ruhsatı almak için başvuruda bulundum. Şimdi ikinci kez başvuru yapsam daha önce vermiş olduğum evrakları kullanma imkanım var mı ?
Daha önceki müracaatınızda ibraz ettiğiniz belgeleri kullanabilirsiniz. Ancak, belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren süresinin 6 ayı geçmemiş olması gerekir.
22. Silah taşıma hakkını veren durumum ortadan kalktı. .(Kuyumculuk yapıyordum bıraktım, şirketteki ortaklık ve görevlerimden ayrıldım vb.) Fakat mevcut taşıma ruhsatımın süresi bitmedi. Bildirimde bulunmam gerekir mi bulunmazsam ne olur?
Ruhsatınızın süresi devam ediyor olsa da, ruhsatınızın veriliş nedeni olan meşguliyetinizin sona ermesi halinde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içerisinde bildirmek zorundasınız. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahınızın devri yaptırılır. 6 ay içerisinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
23.  Bana silah taşıma hakkı veren kamu görevim(Denetim elemanı idim ayrıldım veya emekli oldum.) sona erdi veya harçsız silah taşıma hakkı veren görevim sona erdi.(Muhtarlığım veya belediye başkanlığım bitti.) Ne yapmalıyım? Yapmazsam ne olur?
Ruhsatınızın veriliş nedeni olan kamu görevinizin sona ermesi halinde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içerisinde bildirmek zorundasınız. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahınızın devri yapılır. 6 ay içerisinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
24. Görevimin devamı süresince kamu görevlisi taşıma ruhsatım var. 5 yıl sonra ruhsatımı yeniletmem gerekir mi? Yoksa görevimin devam ettiğine dair belgeyi ibraz etmem yeterli olur mu?
Her beş yılda bir kamu görevinizin devam ettiğine dair belgeyi ibraz etmeniz halinde ruhsatınızın süresi kamu göreviniz devam ettiği sürece geçerlidir.
25. Yurt dışında işçi olarak çalışıyorum. Yaz mevsiminde izne geliyorum. Türkiye deki evimde bulundurmak üzere silah satın alarak ruhsat alabilir miyim?
Yurt dışında çalışan ve belirli aylarda senelik izne gelen vatandaşlarımızın, yurt içinde belirtmiş olduğu adreste fiilen ve bizzat ikamet etmediklerinden, silahlarını muhafaza etmelerinin mümkün olmaması ve silah ruhsatının şahsi sorumluluk gerektirmesi nedeniyle kendilerine silah satın aldırılarak adlarına ruhsat verilmesi mümkün değildir.
26. Silah ruhsatımın süresi 2014 yılında bitti. Bu yıl yeniletirsem yenilettiğim tarihten itibaren mi geçerli olur?
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarında süre Valilik onay tarihinden itibaren başlar. 5 yıl sonra aynı tarihte sona erer. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
27. Silah taşıma ruhsatımın süresi bitti. Henüz yeniletmedim. Bu süre içerisinde silahımı taşıyabilir miyim?
Ruhsatınızın arka kısmında taşıma izninizin sürenin bittiği tarih yazmaktadır. Bu tarihten itibaren silahınızı taşımanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah taşımak) suçunu işlemiş olursunuz. Bu silahınızı ikamet adresinizde bulundurmalısınız.
28.Taşıma ruhsatlı silahım var. Ev adresim değişti ne yapmalıyım?
İkamet adresiniz değiştiyse, yeni adresinize göre yazacağınız dilekçe ile  ruhsatı almış olduğunuz Emniyet Müdürlüğüne veya Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekir.
29. Noter tarafından düzenlen vekâletname ile silahların devir işlemleri yapılabilir mi?
 Noterlerce düzenlenmiş vekalet akdi, başkasının silahını satma veya hibe etme iş ve işlemlerini (gerekli müracaatın yapılması, belgelerin ibrazı ve imzalanması gibi) yapmasına yetki vermektedir. Ancak, vekil tayin edilen kişilerin noterlerce düzenlenen vekalete istinaden ateşli silahı taşıma, bulundurma veya yetkili makamlara tespit amacıyla ibraz etme fiillerini yapmaları 6136 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu gibi vekaletname ile bu gibi fiillerin geçici olarak dahi yapılmasına yetki vermesi mümkün değildir.
30. Silahım arızalandı ve tamir ettirmem gerekiyor Silahımla atış yapmak istiyorum. Bunun için ayrıca bir izne ihtiyaç var mı?
Silahınız Bulundurma ruhsatlı ise öncelikle ruhsatı aldığınız birime dilekçe ile müracaat edip yol belgesi alınmalıdır. Bu yol belgesi ile silahınızı tamir ettireceğiniz ya da atış yapacağınız yere götürebilirsiniz.
31. Bulundurma ruhsatlı tabancam var. Tatile gidiyorum. Yanımda götürebilir miyim?
Bulundurma ruhsatlı silahınızı sadece ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Tatile giderken bulundurma ruhsatlı silahların taşınması mümkün değildir. Bulundurma ruhsatlı silahlar ancak daimi ikamet değişikliği durumunda önceden yol belgesi almak suretiyle yeni adrese nakledilebilir.
32. Silah alıp arabamda bulundurmak istiyorum? Böyle bir şey mümkün mü?
Bulundurma ruhsatlı silahınızı ancak ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Silahın arabada bulundurması diye bir şey söz konusu değildir.
33. Bulundurma ruhsatlı silahım var. İkamet adresimi değiştireceğim ya da başka bir ile taşınacağım izin almam gerekiyor mu?
Bulundurma ruhsatlı silahınız var ve daimi ikametinizi değiştirmek veya bu silahınızı bulundurduğunuz işyeri adresinden başka bir adrese sürekli bulundurmak üzere nakletmek istiyorsanız ruhsatı aldığınız birime dilekçe ile müracaat ederek silahınızı nakletmek için yol belgesi almalısınız. Aksi halde hakkınızda bulundurma ruhsatlı silahı taşımaktan işlem yapılarak silahınız müsadere edilir.
34. Ateşleyici belgesi almak istiyorum. Neler yapmam gerekli?
Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü’ ne vereceğiniz dilekçeye ek olarak doktor raporu, mezun olunan okuldan alınmış diplomanın bir adet fotokopisi ve aslı, 4 adet fotoğraf , Sınav ücreti dekontu ve Niğde Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemizde dolduracağınız müracaat formu ile başvurunuz kabul edilir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavda başarılı olursanız ateşleyici belgesi alabilirsiniz.
 
 
35. Kurusıkı tabanca almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kurusıkı tabanca için ruhsat almam gerekir mi?
Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahıslar bulundukları yer mülkî amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silâh için Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi düzenlenir.
. Ancak almış olduğunuz kurusıkı tabanca ve faturası ile birlikte 1 ay içerisinde ikamet ettiğiniz İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek tarafınıza Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi tanzim edilecektir.
36. Kurusıkı tabanca ile ateş etmem ya da suçta kullanmam durumunda ne ceza alırım.
Kurusıkı tabanca ile ateş etmeniz ya da suçta kullanmanız durumunda Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre bu suçu gerçek silahla işlemiş gibi cezalandırılırsınız.
37. Antika silah nedir nasıl belirlenir ruhsata nasıl bağlatılır?
Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletler antika silahtır. Bu tür silahların antika olup olmadığı Kriminal Polis Laboratuvarlarından alınacak ekspertiz raporu sonucunda belirlenir.
Bu kapsama girebilecek silahınız var ise dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, aldırılacak ekspertiz raporu sonucunda silahınızın antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir. Antika Silahlar için 5 yıl da 1 ruhsat yenilenir. Bu silahlar için taşıma ruhsatı düzenlenmez.
38. Armağan silahlar devredilebilir mi nasıl ruhsata bağlanır?
Armağan silahların başkasına devri yapılabilir. Ruhsat sahibinin vefatı veya silah ruhsatı almasına engel hali bulunması durumunda varislerinden biri adına ruhsata bağlanabilir.
Armağan silahlar, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen kişinin kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş belge ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, belge düzenlenip ilgili Valiliğe gönderilmesi halinde ruhsata bağlanabilir. Engel hali yok ise armağan edilen kişinin durumuna göre bu silahlar için taşıma yada bulundurma ruhsatı tanzim edilebilir.
39. Şirket ortakları olarak demirbaş tabanca alabilir miyiz ?
Şirket ortakları demirbaş silah alamaz.
40. Fabrikamızda görevli bekçilere demirbaş tabanca ruhsatı almak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?
Fabrikanızın bulunduğu yerin bağlı olduğu silah ruhsatı veren birime müracaat ederek eğer fabrikada en az 50 sigortalı işçi çalışıyorsa; fabrikada görevli bekçiler, veznedarlar, mutemetler adına demirbaş silah için başvuru yapabilirsiniz.
  41. Demirbaşımıza kayıtlı bir adet tabanca var. Bu tabanca için görevli olan üç bekçimiz adına ruhsat çıkarabilir miyiz ?
Bir demirbaş silah birden fazla kişi adına ruhsat çıkartılabilir.
42. Demirbaş tabancayı evimize götürebilir miyiz ?
Demirbaş silahlara iş yerinde ve iş başında taşınması şartıyla ruhsat verilmektedir. Bu silahı evinize ya da görevli olmadığınız esnada iş yeri dışına çıkarmamanız gerekmektedir. Aksi halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlemiş olursunuz.
 
 

 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS